Holde styr på oppgaver

Holde styr på oppgaver

Bruk Oppgaver-applikasjonen til å organisere og holde styr på gjøremål og oppgaver. Opprett oppgaver på telefonen eller synkroniser dem med Google og Microsoft Exchange ActiveSync-kontoene dine. Du kan også se oppgavene dine i Kalender.

Opprette en oppgave

 1. Åpne Oppgaver-appen.
 2. For å velge oppgavekontoen der du vil opprette oppgaven, trykker du på .
 3. Trykk på og skriv inn oppgavedetaljene.
  Tips: Oppgaver som er opprettet under Mine oppgaver kan knyttes til en kontakt (trykk ) eller til et sted (trykk ).
 4. Trykk på Lagre.

Administrere oppgaver

 1. Gå til listen som inneholder oppgaven.
 2. I oppgavelisten kan du:
  Markere en oppgave som fullført

  Klikk i avmerkingsboksen ved siden av oppgaven. For å se fullførte oppgaver, klikk på > Vis fullført.

  Sortere oppgaver
  1. Klikk på > Sorter.
  2. Velg hvordan du vil sortere oppgavene.
  Redigere en oppgave
  1. Klikk på oppgaven du vil redigere, og klikk på Rediger.
  2. Rediger oppgavedetaljene og klikk deretter på Lagre.
  Slette en oppgave

  Trykk på og hold oppgaven du vil slette, og klikk deretter på Slett.

  Utsette en oppgave
  1. Trykk på og hold oppgaven, og klikk på Utsett.
  2. Velg hvor lenge du vil utsette oppgaven.
  Flytte en oppgave til en annen liste

  Du kan bare flytte oppgaven til en annen liste som er under samme konto.

  1. Trykk på og hold oppgaven du vil flytte, og klikk deretter på Flytt til.
  2. Klikk på oppgavelisten hvor du ønsker at oppgaven skal vises.

Administrere oppgavelister

 1. I Oppgaver-applikasjonen klikker du på > Behandle lister.
 2. Herfra kan du gjøre følgende:
  Vis oppgaver For å vise alle oppgaver under en liste, trykk på en oppgaveliste.
  Opprette en liste Klikk på og velg en konto for listen.

  Lister kan ikke opprettes for Microsoft Exchange ActiveSync-kontoer.

  Gi nytt navn til en liste
  1. Trykk på nede til høyre i en liste, og trykk deretter på Gi nytt navn.
  2. Angi et nytt navn for listen, og klikk på OK.
  Slette en liste
  1. Trykk på nede til høyre i en liste, og trykk deretter på Slett.
  2. Trykk på OK.
  Merk: Du kan ikke slette en hovedliste.
0 personer fant dette nyttig