APPER OG FUNKSJONER
Organisere bilder og videoer
APPER OG FUNKSJONER

Organisere bilder og videoer

Vise eller skjule album

Har du for mange album i Galleri? Du kan velge å vise eller skjule album.
 1. Åpne Galleri-appen.
 2. Trykk på > Album.
 3. Trykk på > Vis/skjul album og velg hvilke album du ønsker å vise eller skjule.

Kopiere eller flytte et bilde eller en video til et annet album

 1. Åpne Galleri-appen.
 2. Gå til albumet som har bildet eller videoen som du vil kopiere eller flytte.
 3. Trykk og hold bildet eller videoen.
 4. Velg om du vil flytte eller kopiere bildet eller videoen, og velg deretter målalbumet.

Endre navn på et album

Hvis du har opprettet album for å organisere bilder, kan du endre navn på disse albumene.
 1. I Galleri-appens Album-visning, trykk og hold albumet som du vil endre navn på.
 2. Klikk på Gi nytt navn.
Merk: Noen album, som Kamerabilder og Alle fotografier, kan ikke endres navn på.

Arbeide med arrangementetbilder

Bilder og videoer som du har tatt med HTC One X/One X‍+ er gruppert sammen i Hendelser-visningen i henhold til klokkeslettet og datoen da de ble tatt. Du kan kombinere bilder fra to hendelser. Du kan også flytte bilder fra en hendelse til en ny eller eksisterende hendelse.
 1. I Galleri-appens Hendelser-visning, trykker og holder du hendelsen som du vil dele eller kombinere.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Trykk på Slå sammen til og velg en annen hendelse for å kombinere de to hendelsene.
  • Trykk Del til og velg bildene eller videoene i hendelsen du ønsker å splitte til en annen hendelse. Trykk Del og trykk deretter på en eksisterende hendelse som mål, eller trykk på for å opprette en ny hendelse som destinasjon.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
522
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-x-plus
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER