Sende en tekstmelding (SMS)

Sende en tekstmelding (SMS)

 1. Åpne Meldinger-appen.
 2. Trykk på .
 3. Skriv inn et kontaktnavn eller mobilnummer i Til-feltet.
 4. Trykk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter meldingen.
 5. Trykk på eller trykk på for å lagre meldingen som en kladd.
  Merk:
  • Det er en begrensning på antall tegn for en enkelt tekstmelding (vist over ). Hvis du overstiger grensen, vil tekstmeldingen bli levert som én enhet, men du vil bli fakturert for mer enn én melding.
  • Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding hvis du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
0 personer fant dette nyttig