Spille inn videoer i sakte bevegelse

Spille inn videoer i sakte bevegelse

Gjenopplev handling i høy bevegelse bit for bit og gi litt spenning til videoene dine.
  1. I søkerskjermbildet trykker du på .
  2. Under Videopptaksmodus trykker du på Scene > Video i sakte bevegelse.
  3. Innram motivet ditt på søkerskjermen.
  4. Trykk på for å starte innspillingen.
0 personer fant dette nyttig