Lytte på FM-radio

Lytte på FM-radio

Still inn kanal og lytt på dine favorittradiostasjoner ved hjelp av FM-radio-applikasjonen.
Viktig: Du må først koble et håndsett til lydkontakten på HTC One V for å bruke FM-radio. FM-radio bruker stereohåndsettet som antenne for FM-radioen.
 1. På startskjermbildet klikker du på > FM-radio.

  Første gang du åpner FM-radio, spilles den første FM-radiostasjonen som blir funnet.

 2. Du kan:
  • Klikk på eller for å gå til neste eller forrige stasjon.
  • Dra glidebryteren for å stille inn en frekvens på FM-båndet.
  • Klikk på eller for å fininnstille radiofrekvensen opp eller ned med 0,1 MHz.
  • Klikk på for å velge fra forhåndsinnstilte stasjoner, gi et navn til den stasjonen du hører på nå, skanne stasjoner på nytt, med mer.

Lukke eller slå av FM-radio

 • Trykk på for å fortsette å lytte på radio mens du bruker andre apper.
 • Slå av FM-radioen helt ved å klikke på .
0 personer fant dette nyttig