Tilbakestille HTC One V

Tilbakestille HTC One V

Hvis du gir HTC One V videre til noen andre, eller hvis HTC One V har et vedvarende problem som ikke kan løses, kan du foreta en tilbakestilling til fabrikkdata (også kalt en hard tilbakestilling).

Advarsel: Tilbakestilling vil slette alle dine data og tilpassede innstillinger permanent og vil også fjerne eventuelle programmer du har lastet ned og installert. Før en fabrikktilbakestilling må du sørge for å sikkerhetskopiere alle data og filer du vil beholde.

Utføre en fabrikktilbakestilling

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Lagring > Fabrikkinnstillinger.
  3. Klikk på Nullstill telefonen, og klikk deretter på Fjern alt.

Utføre en fabrikktilbakestilling ved hjelp av maskinvareknappene

Hvis du ikke kan slå på HTC One V eller få tilgang til innstillinger, kan du likevel utføre en fabrikktilbakestilling ved å bruke maskinevareknappene på HTC One V.

  1. Trykk på og hold VOLUM NED-knappen og trykk deretter og hold AV/PÅ-knappen.
  2. Vent på at skjermbildet med de tre Android-bildene vises, og slipp deretter AV/PÅ-knappen og VOLUM NED-knappen.
  3. Trykk på VOLUM NED for å velge FABRIKKTILBAKESTILLING, og trykk deretter på AV/PÅ-knappen.
0 personer fant dette nyttig