Starte HTC One V på nytt

Starte HTC One V på nytt

Hvis HTC One V går saktere enn normalt, en applikasjon ikke fungerer som den skal eller HTC One V slutter å reagere, kan du prøve på starte HTC One V på nytt for å se om det kan løse problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen.
  2. Lås opp skjermen.
  3. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  4. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.

HTC One V svarer ikke?

Hvis HTC One V ikke svarer når du berører skjermen eller trykker på knappene, kan du fortsatt starte den på nytt.
Trykk på og hold AV/PÅ-knappen i minst ti sekunder før du slipper den. HTC One V vil deretter starte på nytt.
0 personer fant dette nyttig