Innstillinger og tjenester
Bruke skjermtastaturet
Innstillinger og tjenester

Bruke skjermtastaturet

Når du starter en applikasjon eller velger et felt som krever tekst eller tall, blir skjermtastaturet tilgjengelig. Etter at du har lagt inn teksten, kan du klikke på eller trykke på for å lukke skjermtastaturet.

Velge et tastaturoppsett

Du kan velge mellom tre forskjellige tastaturoppsett som egner seg for din skrivestil.
 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense Input > Avanserte innstillinger.
 3. Klikk på Tastaturtyper, og velg ønsket tastaturoppsett.
  Standard Dette oppsettet minner om et skrivebordstastatur. Dette er standard tastaturoppsett.
  Telefon Dette oppsettet minner om et tradisjonelt mobiltelefontastatur.
  Kompakt Dette oppsettet har to bokstaver på hver tast. Tastestørrelsen er litt større enn med standardoppsett.

Legge inn tekst

Klikk ganske enkelt på tastene på skjermtastaturet for å skrive inn bokstaver, tall, symboler og andre tegn.
 • Klikk på for å legge inn en stor bokstav. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
 • Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Det grå tegnet som vises på tastaturet, er tegnet som vil settes inn når du trykker på og holder den tasten. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.

Velge flere tastaturspråk

Hvis det finnes flere tastaturspråk på HTC One V, kan du velge hvilke språk som skal aktiveres på skjermtastaturet.
 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Språk og tastatur.
 2. Klikk på HTC Sense Input.
 3. Klikk på Tastaturvalg og velg ønskede språk.

Endre tastaturspråket

 1. Klikk på mens skjermtastaturet er åpent.
 2. Velg Bytt tastatur-alternativet for å bytte mellom tastaturspråk.
 3. Klikk på til du ser språket du vil bruke.
Merk: For å slå på eller av Bytte tastatur, skyv Varslingerpanelet åpent, og klikk deretter på > Språk og tastatur > HTC Sense-inndata og klikk på Bytte mellom tastatur På/av-bryteren.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER