Håndtere minne

Håndtere minne

Kontrollere hvor mye telefonminne som er tilgjengelig for bruk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lagring. Det tilgjengelige telefonminnet vises under Intern telefonlagring.

Kontrollere den tilgjengelige lagringskortplassen

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lagring. Den totale og tilgjengelige lagringskortplassen vises under lagringskort.

Frigjøre mer lagringsplass (intern lagring)

Frigjør intern lagringsplass enkelt ved å tømme applikasjonshurtigbufre, flytte eller avinstallere applikasjoner og slette gamle e-postmeldinger, alt på en gang.
Viktig: Du kan ikke flytte eller avinstallere forhåndsinstallerte applikasjoner.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Lagring, og under Intern lagring klikker du på Frigjør mer plass.
 3. På skjermbildet Rydd hurtigbuffer velger du om du vil tømme hurtigbufferen for bare lite brukte applikasjoner, eller alle applikasjoner, og klikker på Neste.
 4. Applikasjonslagring-skjermen kan du velge å flytte apper til lagringskortet eller avinstallere apper du vil fjerne.
 5. Klikk på Neste.
 6. På skjermbildet Lagring av e-post og meldinger:
  • Angi færre dager med nedlasting av meldinger slik at eldre meldinger blir fjernet automatisk fra lagringsplassen.
  • Reduser antall tekst- og multimediemeldinger per samtale.
 7. Innhold på lagringsplass-skjermen, velg hvilket innhold du vil slette fra lagringsområdet.
 8. Trykk på Fullfør.

Tømme applikasjonens buffer og data

Du kan slette data eller tømme hurtigbufferen for hver applikasjon.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Album klikker du på en applikasjon.
 4. På skjermbildet klikker du på Fjern data og/eller Fjern hurtigbuffer.

Avinstallere en applikasjon

Viktig: Du kan ikke avinstallere en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC One V.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Nedlastet klikker du på applikasjonen du vil avinstallere.
 4. Klikk på Avinstaller.

Flytte applikasjoner til eller fra lagringskortet

Viktig: Du kan ikke flytte en applikasjon som er forhåndsinstallert på HTC One V.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Apper.
 3. I kategorien Tredjeparts klikker du på applikasjonen du vil flytte.
 4. Velg om du vil flytte applikasjonen til lagringskortet.

Stoppe kjørende applikasjoner ved hjelp av Oppgavebehandling

Bruk Oppgavebehandling til å frigjøre minne ved å stoppe kjørende applikasjoner som du ikke bruker i øyeblikket.
 1. På startskjermbildet klikker du på > Oppgavebehandling.
 2. I listen Alle applikasjoner klikker du på til høyre for applikasjonsnavnet for å stoppe den.
0 personer fant dette nyttig