Innstillinger og tjenester
Beskytte HTC One V med en skjermlås
Innstillinger og tjenester

Beskytte HTC One V med en skjermlås

Beskytt din personlige informasjon og forhindre at andre bruker HTC One V uten din tillatelse ved å angi et skjermlåsmønster, en PIN-kode eller et passord.

Du blir spurt om å låse opp skjermen hver gang HTC One V slås på eller når den har vært inaktiv en viss periode.

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Sikkerhet.
 2. Klikk på Skjermlås.
 3. Velg et skjermlås-alternativ og sett opp skjermlåsen.
 4. Klikk på Lås telefon etter og angir perioden med inaktivitet før skjermen blir låst.
  Tips: Du kan også fjerne merket for Gjør mønsteret synlig eller Gjør passord synlig hvis du ikke vil at skjermlåsen skal vises når du skriver den inn på skjermen.

Glemt skjermlåsmønsteret?

Hvis du har glemt skjermlåsmønsteret, har du opptil fem forsøk på å prøve å låse opp HTC One V.

Hvis du mislykkes, kan du låse opp HTC One V ved å angi brukernavn og passord for Google-kontoen din.

 1. Angi låsemønsteret på opplåsingsskjermbildet.
 2. Etter det femte forsøket blir du bedt om å vente i 30 sekunder. Klikk på OK.
 3. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen, og låser opp skjermen.
 4. Klikk på knappen Glemt mønster? når den vises.
 5. Skriv inn brukernavn og passord for Google-kontoen, og klikk på Logg inn. Du blir deretter bedt om å opprette et nytt skjermlåsmønster. Hvis du ikke vil gjøre det lenger, klikker du på Avbryt.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-settings-screen_lock