Tilgjengelighetsinnstillinger

Tilgjengelighetsinnstillinger

Bruk disse innstillingene når du har lastet ned og installert et tilgjengelighetsverktøy, for eksempel en skjermleser som gir stemmetilbakemelding. Du kan slå tilgjengelighetsfunksjoner eller -tjenester av eller på.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Tilgjengelighet og velg innstillingene du vil ha.
0 personer fant dette nyttig