Flere måter å forlenge batteriets levetid

Flere måter å forlenge batteriets levetid

Bytte til GSM-nettverksmodus

Bytt til å bruke GSM-nettverket hvis du ikke bruker en datatilkobling til å koble deg til Internett. Tilkobling til GSM-nettverksmodus krever mindre batteristrøm.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Mobilt nettverk > Nettverksmodus.
  3. Klikk på Kun GSM.

Kontrollere batteriforbruk

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Strøm > Batteriforbruk.
  3. For å se flere detaljer, klikk på grafen eller funksjonene som bruker batteristrømmen.
Tips: Dersom du ser knapper mens du vise Bruk detaljer-skjermbildet, kan du klikke på dem for å justere innstillingene som påvirker batteriforbruk eller slå av funksjonen som bruker batteri.
0 personer fant dette nyttig