Endre visningsinnstillinger

Endre visningsinnstillinger

Juster skjermens lysstyrke manuelt

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser) og klikk deretter på Lysstyrke.
 3. Tøm alternativet Automatisk lysstyrke.
 4. Dra lysstyrkeglidebryteren til venstre for å redusere eller til høyre for å øke skjermens lysstyrke.

Justere tiden det tar før skjermen slås av

Etter en periode med inaktivitet slås skjermen av for å bevare batteristrøm. Du kan angi den inaktive tiden før skjermen slås av.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser) og klikk deretter på Hvilemodus.
 3. Klikk på tiden det tar før skjermen slås av.

Slå av automatisk skjermrotering

Merk: Automatisk rotering støttes ikke av alle applikasjoner.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser).
 3. Tøm alternativet Roter skjerm automatisk.

Kalibrere G-sensoren på nytt

Kalibrer skjermen på nytt hvis du føler at skjermretningen ikke reagerer skikkelig på måten du holder HTC One V på.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser) og klikk deretter på G-sensorkalibrering.
 3. Plasser HTC One V på en flat og jevn overflate, og klikk på Kalibrer.
 4. Etter gjenkalibreringsprosessen klikker du på OK.

Beholde skjermen på mens du lader

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser).
 3. Velg Forbli våken-alternativet.

Slå animasjonseffekter av og på

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Skjerm (eller Skjerm og bevegelser).
 3. Merk av eller fjern alternativet Animasjon.
0 personer fant dette nyttig