Innstillinger og tjenester
Slå flymodus av eller på
Innstillinger og tjenester

Slå flymodus av eller på

I mange land er du lovmessig pålagt å slå av trådløse enheter mens du er om bord på et fly. En måte å slå av trådløse funksjoner raskt på er å sette HTC One V i flymodus.

Når du aktiverer flymodus, blir alle trådløse radioer på HTC One V slått av, medregnet telefonfunksjonen, datatjenester, Bluetooth og Wi-Fi Du kan derimot manuelt slå på Bluetooth og Wi-Fi mens Flymodus er aktivert.

Når du deaktiverer Flymodus, slås samtalefunksjonen på igjen, og forrige tilstand for Bluetooth og Wi-Fi blir gjenopprettet.

Merk: Dersom USB-tilknytning er slått på, vil aktivering av Flymodus slå dette av. Du må manuelt slå på USB-tilknytning etter at du deaktiverer Flymodus.
Gjør et av følgende for å slå flymodus av eller på:
  • Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Flymodus.
  • Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på . Klikk på Flymodus på/av-bryteren for å slå funksjonen på eller av.
Når den er aktivert, vises flymodusikonet på statuslinjen.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER