Innstillinger og tjenester
Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet
Innstillinger og tjenester

Koble fra eller oppheve paring fra en Bluetooth-enhet

Koble fra en Bluetooth-enhet

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
  3. I avsnittet Sammenkoblede enheter klikker du på navnet til enheten som skal kobles fra.
  4. Klikk på OK.
Merk: Klikk på navnet til enheten for å koble til den igjen.

Oppheve paring med en Bluetooth-enhet

  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Hvis Bluetooth er av, klikk på Bluetooth på/av-bryter for å slå funksjonen på.
  3. Klikk på Bluetooth. Bluetooth-skjermen åpnes.
  4. I avsnittet Sammenkoblede enheter klikker du på ved siden av enheten som skal kobles fra.
  5. Klikk på Fjern paring.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER