Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Koble til et virtuelt privat nettverk (VPN)

Legg til virtuelle private nettverk (VPN-er) slik at du kan koble deg til og få tilgang til ressurser på innsiden av et sikret lokalt nettverk, for eksempel firmanettverket.

Avhengig av typen VPN du bruker på jobben, kan du bli nødt til å legge inn dine påloggingsdetaljer og installere sikkerhetssertifikater før du kan koble deg til firmaets lokale nettverk. Du kan få denne informasjonen fra nettverksadministratoren.

HTC One V må også først etablere en Wi-Fi- eller datatilkobling før du kan starte en VPN-tilkobling.

Legge til en VPN-tilkobling

Viktig: Du må stille inn en PIN eller et passord for låst skjerm før du kan bruke lagring av påloggingsdetaljer og sette opp VPN.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Under Trådløst og nettverk, klikk på Mer.
 3. Klikk på VPN > Legg til VPN-nettverk.
 4. Skriv inn VPN-innstillingene og sett dem i henhold til sikkerhetsdetaljene du fikk av nettverksadministratoren.
 5. Klikk på Lagre.
VPN blir lagt til i VPN-delen av skjermbildet VPN-innstillinger.

Koble til et VPN

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Under Trådløst og nettverk, klikk på Mer.
 3. Klikk på VPN.
 4. Klikk på VPN-en du vil koble deg til.
 5. Oppgi påloggingsinformasjonen og klikk deretter på Koble til. Når du er tilkoblet, vises ikonet VPN-tilkoblet i varslingsområdet på tittellinjen.
Deretter kan du åpne nettleseren for å få tilgang til ressurser, for eksempel intranettsteder i firmanettverket.

Koble fra et VPN

 1. Skyv åpent varslingspanelet.
 2. Klikk på VPN-tilkoblingen for å gå tilbake til skjermbildet VPN-innstillinger, og klikk deretter på VPN-tilkoblingen for å koble den fra.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig