Innstillinger og tjenester
Wi-Fi
Innstillinger og tjenester

Wi-Fi

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”.
Merk: Tilgjengeligheten og styrken på et Wi-Fi-signal varierer avhengig av gjenstander som Wi-Fi-signalet må passere gjennom (for eksempel bygninger eller skillevegger).

Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Wi-Fi på/av-bryteren for å slå på Wi-Fi.
 3. Trykk på Wi-Fi.

  Oppdagede Wi-Fi-nettverk vil bli oppført.

  Merk: Hvis det trådløse nettverket du ønsker ikke er oppført, klikker du på > Legg til nettverk for å legge det til manuelt.
 4. Klikk på Wi-Fi-nettverket du vil koble til.
  Merk: Hvis du valgte et sikret nettverk, blir du bedt om å angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 5. Klikk på Koble til.

Når HTC One V er koblet til et trådløst nettverk, vises Wi-Fi-ikonet på statuslinjen og indikerer den omtrentlige signalstyrken.

Neste gang HTC One V kobler til et sikret trådløst nettverk som du tidligere har hatt tilgang til, vil du ikke bli bedt om å skrive inn nøkkelen igjen, med mindre du tilbakestiller HTC One V til fabrikktilstanden.

Koble fra nåværende trådløst nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Wi-Fi.
 3. Du kan:
  • Klikk på det trådløse nettverket som HTC One V er koblet til, og klikk på Koble fra.
  • Hvis du vil fjerne innstillingene for dette nettverket, klikker du og holder nettverksnavnet, og klikk på Glem nettverk.

Koble til et annet Wi-Fi-nettverk

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Trykk på Wi-Fi. Oppdagede Wi-Fi-nettverk vises.
  Merk: Hvis du vil skanne manuelt etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, klikker du på > Skann.
 3. Klikk på et Wi-Fi-nettverk du vil koble til.

Koble til et Wi-Fi-nettverk med forsterket sikkerhet

Viktig: Du må kanskje installere et nettverkssertifikat (*.p12) på HTC One V før du kan koble til et Wi-Fi-nettverk med autentiseringsprotokollen EAP-TLS.
 1. Lagre sertifikatet i rotmappen på lagringskortet.
 2. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Sikkerhet.
 3. Trykk på Installer fra lagringskort.
 4. Velg nettverkssertifikatet du trenger for å koble til EAP-TLS-nettverket.
 5. Slå på Wi-Fi og koble til et trådløst nettverk.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-wifi