Innstillinger og tjenester
Datatilkobling
Innstillinger og tjenester

Datatilkobling

Når du slår på HTC One V for første gang, vil den automatisk settes opp for bruk av mobiloperatørens datatilkobling (hvis SIM-kortet er satt inn).

Sjekke datatilkoblingen du bruker

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Mobilt nettverk > Nettoperatører eller Navn på aksesspunkt.

Slå datatilkoblingen av eller på

Å slå av dataforbindelsen forlenger batterilevetid og sparer dataoverføringskostnader.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Mobilt nettverk på/av-bryteren for å slå dataforbindelsen på og av.
Viktig: Hvis du ikke har datatilkoblingen slått på og du heller ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil du ikke motta automatiske oppdateringer av e-post, sosiale nettverkskontoer og annen synkronisert informasjon.

Legge til et nytt aksesspunkt

Viktig: Før du legger til en annen datatilkobling, må du ha navnet på aksesspunktet og innstillingene (medregnet brukernavn og passord hvis påkrevd).
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Mobilt nettverk > Navn på aksesspunkt.
 3. APNs-skjermen, klikk på > Nytt APN.
 4. På skjermbildet Rediger aksesspunkt angir du APN-innstillingene. Klikk på elementet APN-innstilling for å redigere det.
 5. Klikk på > Lagre.

Aktivere dataroaming

Koble til mobiloperatørens partnernettverk og få tilgang til datatjenester når du er utenfor dekningsområdet til mobiloperatøren.

Advarsel: Bruk av datatjenester under roaming kan bli kostbart. Forhør deg med mobiloperatøren om dataroamingkostnader før du bruker dataroaming.
 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
 2. Klikk på Mobilt nettverk og velg deretter Dataroaming-alternativet.
Velg Dataroaminglyd-alternativet hvis du vil at HTC One V skal spille av en lyd slik at du vet når den kobles til et roamingnettverk.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-data