Importere musikk fra en CD med HTC Sync Manager

Importere musikk fra en CD med HTC Sync Manager

I HTC Sync Manager kan du importere musikk fra lyd-CD-er, som du kan senere synkronisere med HTC One V.
  1. Sett inn en lyd-CD i datamaskinens CD-stasjon.

    HTC Sync Manager varsler deg om at en ny disk er satt inn. Klikk på OK for å vise diskinnholdet.

    Tips: Du kan også klikke på , og deretter velge navnet på CD-en som er satt inn.
  2. Fra listen over tilgjengelige musikkspor, klikk på et musikkspor som du vil importere. For å velge flere filer, hold nede CTRL-tasten mens du klikker på ett eller flere musikkspor.
  3. Klikk på for å starte importering av lydfilene.
  • Du vil se dette ikonet ved siden av musikksporet når importering pågår eller dette ikonet dersom musikksporet er i køen.
  • Når importering av musikk er fullført, importeres lydfiler inn til datamaskinen din, og dette ikonet vises ved siden av de valgte sporene.

For å sjekke hvor de importerte musikksporene er lagret, klikk på > Innstillinger > Importer CD.

Viktig:

HTC Sync Manager-programvaren er lisensiert til deg bare for bruk til kopiering av media som du eier kopibeskyttelsen til, eller media som du har tillatelse til eller lovlig rett til å kopiere. Les og overhold lisensavtalen for sluttbruker for HTC Sync Manager.

HTC Sync Manager inneholder også programvare fra Gracenote som lar den utføre disk- og/eller filidentifisering og innhente musikkrelatert informasjon fra Gracenote-servere. Sørg for at du leser og overholder Gracenote lisensavtale for sluttbruker som følger med i lisensavtale for sluttbruker for HTC Sync Manager.

0 personer fant dette nyttig