Sette opp HTC One V til å synkronisere med datamaskinen din

Sette opp HTC One V til å synkronisere med datamaskinen din

 1. Når du ser HTC One V koblet til i HTC Sync Manager, klikk på og klikk deretter på enhetsnavnet ditt.
 2. ENHETSDETALJER-skjermen, sett opp hvordan du vil synkronisere media og data mellom HTC One V og datamaskinen.

Synkronisere musikk

Du kan sette opp HTC Sync Manager til å synkronisere musikkfiler og spillelister mellom HTC One V og datamaskinen.
 1. ENHETSDETALJER-skjermen, klikk på ved siden av Musikk-elementet.
 2. Du kan velge følgende alternativer:
  Importer ny musikk fra enhet Velg dette alternativet for å importere ny musikk funnet på HTC One V til HTC Sync Manager. Musikkfilene kopieres til mappen som er spesifisert i Import-innstillingene.
  Synkroniser musikk til enhet Velg dette alternativet for å synkronisere musikk fra datamaskinen din til HTC One V. Velg å synkronisere Alle musikk eller bare Valgte spillelister.
 3. I tilfeller når motstridende spillelister finnes på både HTC One V og datamaskinen, velger du hvilken spilleliste du vil beholde.
 4. Klikk på Ferdig for å lagre musikksynkroniseringsinnstillingene dine.
 5. Klikk på -knappen ved siden av Musikk-elementet.

Synkronisere fotografier og videoer

 1. ENHETSDETALJER-skjermen, klikk på ved siden av Galleri-elementet.
 2. Du kan velge følgende alternativer:
  Importer nye fotografier og videoer fra enhet Velg dette alternativet for å importere nye fotografier og videoer fra HTC One V til HTC Sync Manager. Fotografier og videoer kopieres til mappen som er spesifisert i Importer-innstillingene.
  Synkroniser album til enhet Velg dette alternativet for å synkronisere Galleri-album fra HTC Sync Manager til HTC One V. Velg å synkronisere Alle album eller bare Valgte album.
 3. Klikk på Ferdig for å lagre synkroniseringsinnstillingene dine.
 4. Klikk på -knappen ved siden av Galleri-elementet.

Synkronisere dokumenter

 1. ENHETSDETALJER-skjermen, klikk på ved siden av Dokument-elementet.
 2. For å velge mapper på datamaskinen din som inneholder dokumenter som du vil synkronisere med HTC One V, velg Synkroniser dokumenter fra følgende steder på denne datamaskinen og klikk deretter på Legg til.
 3. Klikk på Ferdig for å lagre synkroniseringsinnstillingene dine.
 4. Klikk på -knappen ved siden av Dokument-elementet.

Synkronisere kontakter

Sett opp HTC Sync Manager til å synkronisere HTC One V med Outlook, Outlook Express eller Windows Kontakter.

Du kan synkronisere HTC One V med følgende Outlook-versjoner: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 og Outlook 2010.

Viktig: Hvis du har kontakter du vil synkronisere fra SIM-kortet med datamaskinen, må du først importere dem til Kontakter-applikasjonen på HTC One V.
 1. ENHETSDETALJER-skjermen, klikk på ved siden av Kontakter-elementet.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kontaktene fra.
 3. I tilfeller når motstridende informasjon finnes på både HTC One V og datamaskinen, velger du hvilke kontaktdata du vil beholde.
 4. Klikk på Ferdig for å lagre synkroniseringsinnstillingene dine.
 5. Klikk på -knappen ved siden av Kontakter-elementet.
Merk: Bare kontaktfeltene som er i Kontakter-applikasjonen til HTC One V blir synkronisert.

Synkronisere kalenderhendelser

Sett opp HTC Sync Manager til å synkronisere HTC One V med Outlook Kalender eller Windows Kalender på datamaskinen din.

Du kan synkronisere HTC One V med følgende Outlook-versjoner: Outlook XP, Outlook 2003, Outlook 2007 og Outlook 2010.

 1. ENHETSDETALJER-skjermen, klikk på ved siden av Kalender-elementet.
 2. Velg applikasjonen du vil synkronisere kalenderhendelser fra.
 3. Velg fra når du vil starte synkronisering av kalenderhendelser.
 4. I tilfeller når motstridende avtaler finnes på både HTC One V og datamaskinen, velger du hvilken data du vil beholde.
 5. Klikk på Ferdig for å lagre synkroniseringsinnstillingene dine.
 6. Klikk på -knappen ved siden av Kalender-elementet.
Merk: Bare datafeltene som er i HTC One V Kalender synkroniseres.

Synkronisere webbokmerker

 1. Åpne nettleseren din på datamaskinen, og opprett en mappe over favoritter kalt HTC bokmerker. Sørg for å lagre dine favorittbokmerker i denne mappen så du kan synkronisere dem med HTC One V.
 2. ENHETSDETALJER-skjermen til HTC Sync Manager, klikk på ved siden av Bokmerke-elementet.
 3. Velg nettleseren som har bokmerkene for synkronisering med HTC One V.
 4. Klikk på Ferdig for å lagre synkroniseringsinnstillingene dine.
 5. Klikk på -knappen ved siden av Bokmerker-elementet.
0 personer fant dette nyttig