APPER OG FUNKSJONER
Arbeide på dokumenter
APPER OG FUNKSJONER

Arbeide på dokumenter

Bruk Polaris Office til å redigere Microsoft Office Word- (.doc og .docx), Microsoft Office Excel- (.xls og .xlsx), Microsoft Office PowerPoint- (.ppt og .pptx), og vanlige tekstfiler (.txt) når du er på farten.
Tips: Du kan også vise Microsoft Office PowerPoint-presentasjoner (.pps).
På startskjermbildet klikker du på > Polaris Office.

Vise et dokument

Polaris Office sin hovedskjermbilde, bla frem til filen som du vil åpne og åpne den.
Tips: Mens du viser fillisten, klikk på for å oppdatere eller sortere listen.

Opprette et dokument

 1. På hovedskjermbildet i Polaris Office klikker du på .
 2. Velg en filtype du vil opprette.
 3. Begynn å legge inn tekst.
 4. Trykk på og klikk deretter på Lagre.

Redigere et dokument

 1. Polaris Office sin hovedskjermbilde, bla frem til filen som du vil redigere og åpne den.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis filen er et Microsoft Office Word-, et Microsoft Office PowerPoint- eller vanlig tekstdokument, trykker du på .
  • Hvis filen er et Microsoft Office Excel-dokument, klikker du på en celle og angir endringene i tekstboksen.
 3. Skyv verktøylinjen over skjermen nederst for å velge fra ulike redigeringsfunksjoner.
  Merk: Hvis du ikke kan se verktøylinjen, klikk på > Verktøylinje på.
 4. Når du er ferdig med endringene, trykker du på og klikker på enten Lagre eller Lagre som.

Redigere en presentasjon

 1. Med Microsoft Office PowerPoint-dokumentet åpnet, klikk på .
 2. Klikk på for å vise de andre lysbildene og klikk deretter på lysbildet som du vil redigere.
 3. Gjør ett av følgende:
  • For å legge til et annet lysbilde, klikk på og velg deretter en layout.
  • For å redigere tekst, klikk to ganger på en tekstboks på presentasjoner.
  • For å endre størrelse på et bilde eller en tekstboks, klikk på den og dra .
  • Bruk verktøylinjen nederst for å fortsette redigering av presentasjonen.
 4. Klikk på for å forhåndsvise presentasjonen.
 5. Trykk på og klikk på Lagre eller Lagre som.

Redigere et regneark

 1. Med Microsoft Excel-filen åpnet, klikk en celle på regnearket.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk i formellinjen og skriv inn tekst, tall eller symboler.
  • For å angi en funksjon, klikk på .
  • For å velge flere celler, klikk en celle og dra deretter .
  • For å endre formatet på teksten eller numerisk verdi, klikk på en celle og klikk deretter på > Format.
  • For å sette inn en graf, velg informasjonen som du vil inkludere i diagrammet, og klikk deretter på > Sett inn > Diagram.
  • Bruk verktøylinjen nederst på skjermen for å fortsette redigering av regnearket.
 3. Trykk på og klikk på Lagre eller Lagre som.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER