Bruke navigering avkjøring for avkjøring

Bruke navigering avkjøring for avkjøring

Viktig:
  • Kontroller om du har kjøpt navigering avkjøring for avkjøring for landet eller regionen du er i.
  • Hvis du vil bruke navigering avkjøring for avkjøring, må alternativet GPS-satellitter være avmerket i Innstillinger > Location.
  1. I Locations søker du etter stedet hvor du vil gå.
    Tips: Har du lagret dine footprints? Du kan også angi et footprint som destinasjon. Det er bare å gå til kategorien Footprints og velge et footprint.
  2. Klikk på Førsteklasses navigering.

Angi navigeringspreferanser

Velg hvordan du vil at Locations skal kartlegge ruten. Du kan be Locations om å unngå motorveier eller bompenger, vise informasjon om kjørefiler, velge rutepreferanse og mye mer.
  1. Mens du bruker navigering avkjøring for avkjøring, klikker du på > Navigator.
  2. Angi preferanser ved å velge eller klikke på et element.

Slå av hastighets- og sikkerhetskameravarsler

Hvis du har sikkerhetskameratjenesten, kan du velge å slå av denne tjenesten midlertidig.

  1. Mens du bruker navigering avkjøring for avkjøring, klikker du på > Advarsler.
  2. Fjern merket i avmerkingsboksene Hastighetsadvarsel og Advarsel om sikkerhetskamera.

Besvare et anrop under bruk av navigering

Når du mottar et anrop, skyves hele kartet opp litt slik at du kan se det innkommende anropet og besvare det. Ingen grunn til bekymring. Du kan fortsatt bruke navigering fordi vi har sørget for at anropsskjermen bare legger beslag på så lite plass som mulig nederst på skjermen.

0 personer fant dette nyttig