APPER OG FUNKSJONER
Registrere favorittsteder medHTC Footprints
APPER OG FUNKSJONER

Registrere favorittsteder medHTC Footprints

HTC Footprints tilbyr en enkel måte å registrere dine favorittsteder og besøke disse stedene på nytt. Du kan ta et bilde av en plassering som en restaurant eller et sightseeingpunkt og lagre det sammen med presis GPS-plassering, gateadresse, telefonnummer og annet.

Neste gang du vil besøke samme sted, åpner du ganske enkelt footprintet. Deretter kan du vise plasseringen på kartet, søke etter den på Internett, og annet.

Legge til en plassering som et footprint

 1. Søk etter destinasjonen du vil gå til.
 2. Klikk på Lagre i Footprints.
 3. Du kan:
  • Klikk på for å finjustere posisjonen til footprintet på kartet.
  • Klikk på og velg passende etiketter for plasseringen.
  • Klikk på Fang for å ta et bilde og legge det til som fotografi for footprintet.
  • Klikk på > Rediger for å legge til et notat for footprintet.
  • Klikk på > Spill inn tale for å legge til et talememo i footprintet.
 4. Klikk på Ferdig.

Angi et footprint som hjemmeplassering

Lagre hjemmeadressen din som et footprint for å gjøre det enklere å angi det som destinasjon.

 1. Mens du er på hjemmeplasseringen din, åpner du Locations og klikker på Hurtigkoblinger > Footprints.
 2. Klikk på .
 3. Rediger detaljene etter behov, og klikk deretter på Ferdig.
 4. Klikk på Angi mitt hjem og velg hjemmeadressen fra listen.
Tips: Du kan endre hjemmeadressen når som helst ved å klikke på .

Besøke et footprint på nytt

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Klikk på footprintet du vil besøke på nytt.
 3. Under Handlinger, velger du om du skal vise footprintet på kartet, hente retningslinjer, slå opp etablissementer i nærheten, og annet.

Redigere eller slette et footprint

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og hold footprintet du vil redigere eller slette.
 3. Klikk på Rediger eller Slett på alternativmenyen.

Dele footprints

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Trykk på og hold ønsket footprint.
 3. Klikk på Del, og velg deretter hvordan du vil dele footprintet.

Slette flere footprints

 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Klikk på > Slett.
 3. Velg hvilke footprints du vil slette, og klikk på Slett.

Eksportere dine footprints

Sikkerhetskopier footprints ved å eksportere dem. Du kan også åpne eksporterte footprintfiler i andre programmer, f.eks. Google Earth, på PCen.
 1. I kategorien Footprints klikker du på en kategori.
 2. Klikk på > Eksporter.
 3. Velg fotavtrykkene du vil eksportere, og klikk deretter på Eksporter. Footprints blir eksportert som .kmz-filer. Hvis du eksporterte flere footprints samtidig, lagres de sammen i en .kmz-fil.
Tips: Etter eksport klikker du på Send hvis du vil dele .kmz-filen.

Importere footprints

Hent tilbake footprints du allerede har sikkerhetskopiert. Du kan også importere .kmz-filer som du har lagret i andre applikasjoner.
 1. I kategorien Footprints klikker du på > Importer > Footprints-data.
 2. I kategorien Type klikker du på filen du vil importere.
  Tips: Du kan også klikke på Fotografier for å importere et bilde som kan ha footprintinformasjon vedlagt.
 3. Klikk på Importer.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-locations-footprints