Avvise eller sette hendelsespåminnelser på pause

Avvise eller sette hendelsespåminnelser på pause

Hvis du har angitt minst én påminnelse for en hendelse, vil ikonet for kommende hendelse vises i varslingsområdet på statuslinjen for å minne deg om den.
  1. Åpne varslingspanelet.
  2. Klikk på hendelsespåminnelsen.
  3. Gjør ett av følgende:
    • Velg å slumre eller avbryte alle hendelsespåminnelser.
    • Trykk på å beholde ventende påminnelser i varslingsfeltet på statuslinjen.
0 personer fant dette nyttig