Bruke Google+

Bruke Google+

Med Google+ kan du se etter venners oppdateringer, legge inn egne oppdateringer og prate med venner i Google+-sirklene dine.
Åpne Google+ på startsiden ved å klikke på > Google+
Tips: Finn ut hva du kan gjøre og få hjelp i Google+, klikk på > Hjelp.
0 personer fant dette nyttig