Angi en sang som ringetone

Angi en sang som ringetone

Velg en sang fra Musikk-biblioteket og angi den som ringetone eller ringetone for en favorittkontakt.

  1. På startskjermbildet klikker du på > Musikk > Min telefon.
  2. Finn sangen du vil bruke som ringetone.
  3. Klikk på > Bruk som ringetone.
  4. Klikk på Telefonringetone eller Kontaktringetone. Hvis du velger Kontaktringetone, må du velge kontaktene du vil tilknytte sangen.

Trimme en MP3-ringetone

Bruk Musikk-appens ringetonetrimmer hvis du vil bruke bare en del av sangen som ringetone.
  1. Når du finner sangen du ønsker, klikker du på > Bruk som ringetone > Trim ringetonen.
  2. Dra trimgliderne dit du vil at ringetonen skal begynne og slutte.

    Ønsker du en mer presis trimming, klikker du på venstre- eller høyre-knappene. Tidsmarkørene indikerer hvor du er i sangen.

  3. Når du er ferdig med trimmingen, klikker du på Angi som.
  4. Velg om du vil bruke den trimmede sangen som Telefonringetone eller Kontaktringetone.
Tips: Du kan se den nye ringetonen din i telefoninnstillingene. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på Innstillinger > Lyd > Telefonringetone.
0 personer fant dette nyttig