Vise fotografier og videoer

Vise fotografier og videoer

  1. Klikk på > Galleri på startskjermbildet.
  2. Klikk på et bilde- eller videoalbum.
  3. Klikk på et fotografi eller en video for å vise elementet på full skjerm.
Tips: Mens du viser et fotografi på full skjerm, klikker du hvor som helst på skjermen og klikker på Mer > Vis på kart for å se plasseringen der du tok bildet. (Vis på kart er tilgjengelig når du har aktivert Geo-taggfotografier i Kamera.)

Starte bildevisning med fotografier

  1. Klikk på et bildealbum.
  2. Klikk på Spill av.
Klikk på skjermen under bildevisning for å vise kontrollene. Klikk på for å sette preferanser for bildevisningen.
0 personer fant dette nyttig