Angi nettleseralternativer

Angi nettleseralternativer

Tilpass nettleseren slik at den passer til nettleserstilen din. Angi visnings-, personvern- og sikkerhetsalternativer ved bruk av nettleseren.
På nettleserskjermbildet klikker du på > Innstillinger.

Stille inn startsiden

  1. På nettleserskjermbildet klikker du på > Innstillinger.
  2. Klikk på Generelt > Angi startside.
  3. Velg startsiden du vil bruke.

Velge når innhold som er kompatibelt med Adobe Flash skal vises

Velg hvilket Adobe Flash-innhold du vil se på en webside, og hvor du vil vise det.
  1. På nettleserskjermbildet klikker du på > Innstillinger.
  2. Klikk på Avansert > Aktiver Flash og plugin-moduler > Behovsbasert.

Etter å ha valgt Behovsbasert, kan du vise Adobe Flash-innholdet ved å klikke på websiden.

0 personer fant dette nyttig