Vise nettleserloggen

Vise nettleserloggen

  1. Mens du viser en webside, klikker du på > Historikk.
  2. Historikk-kategorien, klikk på en tidsperiode for å se en liste over websider som du har besøkt.

Tømme nettleserloggen

  1. Mens du viser en webside, klikker du på > Historikk.
  2. I kategorien Historikk klikker du på > Tøm alt.

Vise en side du besøker ofte

  1. Mens du viser en webside, klikker du på > Historikk.
  2. I kategorien Mest besøkt, navigerer du til siden du vil vise og klikker på siden.

Tømme listen over mest besøkte sider

  1. Mens du viser en webside, klikker du på > Historikk.
  2. I kategorien Mest besøkt klikker du på > Tøm alt.
0 personer fant dette nyttig