Legge til og administrere bokmerkene dine

Legge til og administrere bokmerkene dine

Bokmerke en webside

Viktig: Bokmerk en webside i en vanlig nettleserskjerm (ikke når du bruker en inkognitofane).
 1. Mens du viser en webside, klikker du på > Legg til.
 2. Klikk på Bokmerker.
 3. Rediger bokmerkenavnet hvis nødvendig.
 4. Hvis du vil lagre bokmerket på en ny mappe, klikker du på Bokmerker.
 5. På skjermbildet Legg til klikker du på > Ny mappe.
 6. Klikk på Ferdig.

Åpne et bokmerke

 1. Mens du viser en webside, klikker du på > Bokmerker.
 2. I kategorien Bokmerker, navigerer du til bokmerket du vil åpne og klikker på det.
Tips: Hvis du har satt opp Google Chrome-synkronisering på Google-kontoen, klikker du på Bokmerker-skjermen, og velger deretter Google-kontoen for å se dine synkroniserte bokmerker.

Redigere et bokmerke

 1. Mens du viser en webside, klikker du på > Bokmerker.
 2. I kategorien Bokmerker, klikker du på > Rediger.
 3. Klikk på til høyre for bokmerket du vil redigere.
 4. Skriv inn endringene og klikk deretter på Ferdig.

Synkronisere bokmerker med Google Chrome

Opprett bokmerker i datamaskinens Google Chrome-nettleser og synkroniser dem på HTC One V. Mer informasjon om Google Chrome finner du på http://support.google.com/chrome.
Viktig:
 • Når du bruker Google Chrome-nettleseren på datamaskinen, må du logge på Google-kontoen og sette opp Google Chrome-synkronisering.
 • Sørg for å være logget på din Google-konto hver gang du lagrer Google Chrome-bokmerker på datamaskinen.
 1. Skyv varslingspanelet åpent og klikk deretter på > Kontoer og synkronisering.
 2. Klikk på Google-kontoen.
 3. Velg Synk Internett-alternativet.
0 personer fant dette nyttig