Søke på HTC One V og weben

Søke på HTC One V og weben

Du kan søke etter informasjon på HTC One V og på Internett ved hjelp av Søk. Noen apper, for eksempel Kontakter eller E-post, har sin egen søkefunksjon, som du kan bruke til å søke bare innenfor disse appene.

Angi søkealternativer

  1. På startskjermbildet klikker du på .
  2. Klikk på > Innstillinger.
  3. Klikk på Google-søk og tilpass deretter søkeinnstillingene.
  4. Trykk på ved fullføring.
  5. Klikk på Søkbare elementer og velg elementene du vil inkludere når du foretar et søk.

Utføre søk på Internett og i HTC One V

  1. På startskjermbildet klikker du på .
  2. I søkeboksen angir du ordene du vil søke etter. Etter hvert som du skriver, vises samsvarende elementer i HTC One V og forslag fra Google-websøk som en liste.
  3. Hvis listen med forslag inneholder det du søker etter, klikker du på elementet for å åpne det i dets kompatible app.
    Tips: Klikk på for å angi det i søkeboksen. Nye forslag vises og du kan skrive inn mer tekst eller klikke på ved siden av et påfølgende forslag for å presisere søket.
0 personer fant dette nyttig