Administrere meldingssamtaler

Administrere meldingssamtaler

Låse en melding

Du kan låse en melding slik at den ikke vil slettes selv om du sletter de andre meldingene i samtalen.

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil låse.
 3. Klikk på Lås melding på alternativmenyen. Et låseikon vises.

Kopiere en tekstmelding til SIM-kortet

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen og klikk på Kopier till SIM. Et SIM-kortikon vises.

Slette en enkeltmelding

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på meldingen du vil slette.
 3. Hvis meldingen er låst, klikker du på Lås opp melding på alternativmenyen og klikker på meldingen for å vise alternativmenyen igjen.
 4. Klikk på Slett melding og deretter på OK.

Slette flere meldinger i en samtale

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
 2. Klikk på > Slett.
 3. Klikk på Slett etter merket område eller Slett etter telefonnummer (hvis kontakten brukte flere telefonnumre under samtalen).
Tips: I Meldinger-innstillingene klikker du på Generelt > Slett gamle meldinger for å slette gamle meldinger for hver samtale automatisk.

Slette en samtale

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) du vil slette meldinger for, og klikker på Slett.
 2. Klikk på OK for å slette hele tråden.
  Merk: Eventuelle låste meldinger i tråden vil ikke slettes med mindre du merker av for Slett låste meldinger.

Slette flere samtaler

 1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på > Slett.
 2. Velg samtaletrådene du vil slette.
 3. Klikk på Slett. Eventuelle låste meldinger vil ikke slettes.
0 personer fant dette nyttig