Sjekke meldingene dine

Sjekke meldingene dine

Avhengig av dine varslingsinnstillinger vil HTC One V spille av en ringetone, vibrere eller vise meldingen kort på statuslinjen når du mottar en ny melding. Et ikon for ny melding vises også på statuslinjen.
Når du skal åpne og lese meldingen, kan du:
  • Åpne varslingspanelet og klikk deretter på varslingen om ny melding.
  • Gå til Meldinger-applikasjonen og åpne meldingen.

Vise og lagre et vedlegg fra en multimediemelding

  • Hvis det finnes et medievedlegg som et fotografi eller en video i en mottatt melding, klikker du på den for å vise innholdet.
  • For å lagre vedlegget, klikk på multimediemeldingen, og velg deretter å lagre fra alternativermenyen.
  • Hvis vedlegget er en kontakt (vCard), klikker du på det for å vise kontaktinformasjonen, og velg deretter Lagre for å legge det til i kontaktene dine.
  • Hvis vedlegget er en avtale eller en hendelse (vCalendar), klikker du på det for å velge kalenderen hvor du vil lagre det, og klikker deretter på Importer.
Tips: Hvis du er bekymret for størrelsen på datanedlastingene dine, kan du velge å sjekke størrelsen og emnet på multimediemeldingen før du laster den ned. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på > Innstillinger > Multimediemeldinger (MMS). Tøm alternativet Autohent.

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-applikasjonen

Lagre en tekstmelding i Oppgaver-listen for å minne deg om å svare.
  1. På skjermbildet Alle meldinger klikker du på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
  2. Klikk på meldingen du vil lagre, og klikk deretter på Lagre som oppgave.
  3. Skriv inn en oppgavetittel og andre detaljer.
  4. Klikk på Lagre.
Beslektede emner
0 personer fant dette nyttig