Sende en tekstmelding (SMS)

Sende en tekstmelding (SMS)

 1. På startskjermbildet klikker du på > Meldinger.
 2. Klikk på .
 3. Skriv inn et kontaktnavn eller mobilnummer i Til-feltet.
  Tips: Sende meldingen til en gruppe venner? Klikk på og velg deretter kontaktene du vil sende meldingen til.
 4. Klikk i boksen som inneholder teksten Legg til tekst, og skriv deretter meldingen.
 5. Klikk på Send, eller trykk på for å lagre meldingen som en kladd.
  Merk:
  • Det er en begrensning på antall tegn for en enkelt tekstmelding (vist over Send-knappen). Hvis du overstiger grensen, vil tekstmeldingen bli levert som én enhet, men du vil bli fakturert for mer enn én melding.
  • Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding hvis du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
0 personer fant dette nyttig