KOMMUNIKASJON
Samtalelogg
KOMMUNIKASJON

Samtalelogg

Bruk Samtalelogg til å sjekke tapte anrop, oppringte numre og mottatte anrop.

Svare på et tapt anrop

Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop.

 1. Skyv åpent varslingspanelet for å se hvem anroperen er.
 2. Hvis du vil returnere anropet, klikker du på varselet om tapt anrop.
 3. Klikk deretter på anroperens navn eller nummer på Samtalelogg-skjermen.

Sjekke samtaler i Samtalelogg

 1. Klikk på på startskjermbildet.
 2. Trykk på > Samtalelogg.
 3. På skjermbildet Samtalelogg kan du:
  • Klikke på et navn eller nummer du vil ringe i listen.
  • Trykke på og holde et navn eller nummer på listen for å vise alternativmenyen.
  • Klikke på for å sjekke samtaleloggen for en bestemt kontakt. Hvis dette er en lagret/synkronisert kontakt, vil du også se siste tekst- og e-postmeldinger med denne kontakten.
  • Klikk på > Vis for å vise bare en bestemt type anrop, for eksempel tapte anrop eller utgående anrop.

Legge til et nytt telefonnummer i kontaktene fra Samtalelogg

 1. I skjermbildet Samtalelogg trykker du på og holder telefonnummeret og klikker deretter på Lagre i Kontakter.
 2. Velg om du vil opprette en ny kontakt eller lagre nummeret til en eksisterende kontakt.

Tømme Samtalelogg-listen

På skjermbildet Samtalelogg kan du gjøre ett av følgende:
Fjern ett navn eller nummer Trykk og hold på navnet eller nummeret, og klikk deretter på Slett fra samtalelogg.
Tøm hele listen Klikk på > Fjern samtalelogg > Merk alt > Slett.
 
personer fant dette nyttig
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER