KOMMUNIKASJON
Hva kan jeg gjøre under en samtale?
KOMMUNIKASJON

Hva kan jeg gjøre under en samtale?

Under en samtale kan du slå på høyttalertelefonen, sette samtale på vent og annet.

Sette en samtale på vent

Klikk på > Hold for å parkere samtalen. Deretter vises ikonet for samtale på vent på statuslinjen.
For å fortsette samtalen, klikk på > Opphev.

Bytte mellom samtaler

Hvis du allerede er i en samtale og besvarer det nye anropet, kan du bytte mellom de to samtalene.
  1. Når du mottar et annet anrop, klikker du på Svar for å godta det andre anropet og sette den første samtalen på vent.
  2. Når du skal bytte mellom samtaler, klikker du på personen du vil snakke med.
  3. Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen og gå tilbake til den andre samtalen, klikker du på Avslutt samtale.

Slå høyttalertelefonen på under en samtale

Advarsel: Hvis du vil redusere mulig skade på hørselen, må du ikke holde HTC One V mot øret når høyttaleren er på.
Gjør ett av følgende:
  • Legg HTC One V over på siden under en samtale (sørg for at Legg telefonen over på sidenfor høyttaler er valgt i Lyd-innstillinger).
  • Klikk på på samtaleskjermbildet.
Høyttalertelefon-ikonet vises på statuslinjen når høyttalertelefonen er på.

Når du skal slå av høyttalertelefonen, snur du bare HTC One V igjen slik at den vender opp. Eller klikk på igjen.

Lyd av mikrofonlyden under en samtale

På samtaleskjermbildet klikker du på for å bytte mellom å slå mikrofonen av eller på. Når mikrofonen er slått av, vil ikonet Lyd av vises på statuslinjen.

Avslutte en samtale

Gjør ett av følgende for å avslutte samtalen:
  • På samtaleskjermbildet klikker du på Avslutt samtale.
  • Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .

Hvis telefonnummeret til anroperen ikke finnes i kontaktlisten din, kan du velge å lagre nummeret i kontaktlisten etter at du har lagt på.

 
personer fant dette nyttig
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER