KOMME I GANG
Personliggjøre med lydsett
KOMME I GANG

Personliggjøre med lydsett

Hvert lydsett gir deg forskjellige kombinasjoner av lyder for ringetone og varslinger som innkommende e-post, kalenderhendelsepåminnelser og annet. Ved å bytte mellom lydsett kan du øyeblikkelig få HTC One V til å varsle deg med morsomme lyder når du er ute med venner, eller endre til mer nøytrale lyder mens du er på arbeid.

Lage et lydsett

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. På skjermbildet Lydsett klikker du på .
 4. Skriv inn et nytt lydsettnavn og klikk på Ferdig.
Det nyopprettede lydsettet blir lagt til på listen over lydsett. Du kan tildele forskjellige toner til lydsettet i henhold til dine preferanser.

Endre ringetone, varslinger og lyder

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. Velg et lydsett du vil tilpasse, eller opprett et nytt og klikk på Bruk.
 4. Endre ringetonen, varslingslyden og alarmen fra Personliggjør-skjermbildet.
HTC One V lagrer automatisk valgene dine til gjeldende lydsett.

Slette lydsett

 1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på > Personliggjør.
 2. I kategorien Lyd klikker du på Lydsett.
 3. Klikk på .
 4. Velg ett eller flere lydsett du vil slette.
 5. Klikk på Slett.
 
personer fant dette nyttig
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER