KOMME I GANG
Dvalemodus
KOMME I GANG

Dvalemodus

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC One V i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC One V i lommen. Du vil likevel fortsatt motta meldinger og samtaler, og tapte anrop og meldinger vises på den låste skjermen.
Tips: For å unngå at tapte anrop eller meldinger dukker opp på den låste skjermen, skyver du varslingspanelet åpent, deretter trykker du på > Personvern.

Bytte til dvalemodus

Trykk raskt på AV/PÅ-knappen for å slå av skjermen og bytte til dvalemodus. HTC One V går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.

Våkne opp fra dvalemodus

Hvis du vil vekke HTC One V manuelt, trykker du på AV/PÅ-knappen. Du må låse opp skjermen.
Merk: HTC One V vekkes automatisk når du mottar et innkommende anrop.

Låse opp skjermen

Trekk ringen opp for å låse opp skjermen.
Merk: Hvis du har angitt et mønster som låser opp skjermen, PIN-koden eller passordet, vil du bli bedt om å tegne mønsteret på skjermen eller angi PIN-koden eller passordet før den låses opp.
Hvis du har angitt en hendelsespåminnelse eller en alarm, kan du dra eller til ringen for å ta pause mellom eller avvise alarmhendelser.

Åpne en applikasjon eller mappe fra den låste skjermen

  • På den låste skjermen drar du et applikasjons- eller mappeikon til ringen for å låse opp skjermen og gå direkte til applikasjonen.
    Tips: Snarveiene på den låste skjermen er de samme som de du ser på startsidens startlinje. For å endre snarveiene på den låste skjermen, erstatter du applikasjonene eller mappene på startlinjen.
  • Når det er et varsel eller informasjon som vises på den låste skjermen som et tapt anrop eller en ny melding, kan du dra den til ringen for å gå direkte til applikasjonen for varselet.
Beslektede emner
 
personer fant dette nyttig
439
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-v
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-power-sleep_mode