Lagringskort

Lagringskort

Bruk et lagringskort til å lagre fotografier, videoer og musikk.

Sette inn lagringskortet

  1. Ta av bunndekselet.
  2. Sett inn microSD-kortet i lagringskortsporet med gullkontaktene vendt nedover, og skyv det på plass.

Demontere lagringskortet

Når du trenger å fjerne lagringskortet mens HTC One V er på, må du først demontere lagringskortet for å forhindre at du skader eller ødelegger filene på kortet.
  1. Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på .
  2. Trykk på Lagring > Koble fra lagringskort.

Fjerne lagringskortet

  1. Ta av bunndekselet.
  2. Skyv lagringskortet ut av sporet.
0 personer fant dette nyttig