Bunndeksel

Bunndeksel

Fjerne bunndekslet

Fjern bunndekslet for å få tilgang til SIM-kortsporet og lagringskortsporet.
  1. Hold HTC One V sikkert med forsiden vendt ned.
  2. Med høyre og venstre tommel skyver du bunndekselet ut for å fjerne det.

Sette på bunndekselet igjen

Viktig: Antenner er plassert under dekslet. For å oppnå best mulig signal for samtaler og dataforbindelser må du passe på at dekslet sitter godt fast.
  1. Innrett tennene under bakdekslet med hakkene på siden av telefonen.
  2. Trykk ned på bakdekslet med tomlene og skyv inntil det går i lås.
    Du hører et klikk når bunndekselet er låst på plass.
0 personer fant dette nyttig