Starte HTC One SV på nytt (myk tilbakestilling)

Starte HTC One SV på nytt (myk tilbakestilling)

Hvis HTC One SV virker tregere enn normalt, ikke svarer eller har en app som ikke svarer riktig, kan du prøve å starte den på nytt og se om dette løser problemet.

  1. Hvis skjermen er av, trykker du på AV/PÅ-knappen for å slå den på igjen. Hvis du har satt opp et låst skjermbilde, må du låse det opp.
  2. Trykk på og hold AV/PÅ-knappen, og klikk på Start på nytt.
  3. Når du blir bedt om å bekrefte, klikker du på Start på nytt.
Merk: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du sette inn batteriet igjen og deretter slå på HTC One SV for å starte den på nytt.

HTC One SV svarer ikke?

Hvis HTC One SV ikke svarer når du berører skjermen eller trykker på knappene, kan du fortsatt starte den på nytt.
Trykk og hold inne AV/PÅ-knappen i minst 10 sekunder. HTC One SV starter på nytt.
0 personer fant dette nyttig