KOMME I GANG
Skrive tekst med ordprediksjon
KOMME I GANG

Skrive tekst med ordprediksjon

Ordprediksjon er aktivert som standard, og ordforslagene vises mens du skriver.
Tips: Trykk på for å bytte mellom flertrykks- og XT9-modus når du bruker telefontastaturoppsettet.
Slik kan du skrive inn tekst i ordprediksjonsmodus:
 • Trykk på mellomromstasten for å sette inn et uthevet ord fra forslagslisten.
 • Trykk på et ord fra forslagslisten.
 • Trykk på pilen til høyre for forslagslisten for å se flere alternativer.
Tips: Du kan også se forslag for neste ord eller at du har lagt inn tekst. Hvis du vil aktivere dette alternativet, går du til Innstillinger > Språk og tastatur > HTC Sense Input. Klikk på Avansert og merk av for Forutsi neste ord.

Angi et annet språk for ordprediksjon

Du kan stille ordprediksjon til å være tospråklig. Etter hvert som du skriver, vil du få ordforslag på språkene du har valgt.
Viktig: Tospråklig prediksjon er bare tilgjengelig når du bruker et tastatur med latinske tegn.
 1. Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur.
 2. Trykk på HTC Sense Input > Tastaturvalg > Tospråklig prediksjon og velg ønsket språk.

Legge til ord og setninger til ordlisten for ordprediksjon

Legg til ofte brukte navn, forkortelser, og selv hele uttrykk i ordlisten for ordprediksjon for å enkelt finne dem i forslagslisten.

Skrive enda raskere når du oppretter tekstsnarveier for ord og uttrykk. I stedet for å skrive "‍Jeg er på vei"‍, kan du spare deg for noen tastetrykk ved å legge til snarveien "‍jepv"‍. I en melding eller e-post kan du da skrive "‍jepv"‍ og trykke på mellomromstasten for å skrive hele uttrykket.

 1. Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur.
 2. Trykk på HTC Sense Input.
 3. Trykk på Personlig ordbok > .
 4. Skriv inn et ord eller uttrykk, og deretter tekstsnarveien. Pass på å huske denne snarveien, inkludert store og små bokstaver som du har skrevet.
 5. Trykk på OK.
Tips: Når du skriver inn tekst ved bruk av standard tastaturoppsett, vil det å trykke på et foreslått ord som ikke er i ordlisten (vanligvis det første ordet som vises i forslagslisten) automatisk lagre det.

Redigere eller slette ord og uttrykk i ordlisten for ordprediksjon

 1. Gå til Innstillinger og klikk på Språk og tastatur.
 2. Trykk på HTC Sense Input.
 3. Trykk på Personlig ordbok.
  • Hvis du vil redigere et ord, uttrykk eller en snarvei, velger du elementet i listen.
  • Hvis du vil slette et element fra ordlisten, trykker du på > Slett. Velg hvilke ord du vil slette, og trykk på Slett.
 
personer fant dette nyttig
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER