Innstillinger og tjenester
Utskrift over Wi-Fi
Innstillinger og tjenester

Utskrift over Wi-Fi

Koble HTC One SV til en støttet skriver via Wi-Fi for å skrive ut dokumenter, e-post, fotografier og annet.
Viktig: Både skriveren og HTC One SV må være slått på og koblet til samme lokale nettverk. Koble HTC One SV til det lokale nettverket ved hjelp av Wi-Fi. Hvis du vil lære hvordan du kobler skriveren til et lokalt nettverk, se skriverens brukerhåndbok.
 1. Mens du er i en applikasjon (for eksempel E-post eller Kalender) åpner du elementet du vil skrive ut.
 2. Trykk på > Skriv ut (eller Mer > Skriv ut).
 3. På skjermbildet Skriv ut trykker du på skriveren du vil bruke.
 4. Hvis det er mer enn én side å skrive ut, angir du ønsket sideintervall.
  Tips: Trykk på Avansert for å angi sidestørrelsen, utskriftsoppsettet og sideretningen, og velg om du vil skrive ut i farger eller svart/hvitt.
 5. Trykk på Skriv ut.

Du kan undersøke utskriftsdetaljene ved å åpne varslingspanelet og deretter trykke på elementet du skriver ut.

Skrive ut et fotografi

 1. Mens du er i Galleri, åpner du fotografiet du vil skrive ut.
 2. Trykk på fotografiet.
 3. Trykk på > Skriv ut, og trykk på skriveren du vil bruke.
 4. Trykk på Skriv ut.

Du kan undersøke utskriftsdetaljene ved å åpne varslingspanelet og deretter trykke på elementet du skriver ut.

Legge til en skriver

Hvis skriveren ikke vises i listen, må du legge den til.
Viktig: Skriveren må være i samme Wi-Fi-nettverk som du bruker.
 1. På skjermbildet Skriv ut klikker du på Legg til skriver.
 2. Angi IP-adressen til skriveren du vil legge til, og velg en port. Hvis du ikke kjenner skriverens IP-adresse, kan du be om hjelp fra nettverksadministratoren.
 3. Klikk på Neste og velg skriverens produsent og modell.
 4. Klikk på Lagre.

Skriveren vises på listen, og du kan klikke på den for å skrive ut fotografiet eller dokumentet.

 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_printer-intro