Koble til et Bluetooth-hodesett

Koble til et Bluetooth-hodesett

Du kan lytte til musikk over et Bluetooth-stereohodesett. eller snakke handsfree med et kompatibelt Bluetooth-hodesett.
Viktig:
 • Hvis du vil lytte til musikk med hodesettet, må det støtter Bluetooth-profilen A2DP.
 • Gjør hodesettet synlig før du kobler det til slik at HTC One SV kan finne det. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Bluetooth er av, trykk på Bluetooth-flisen for å slå på funksjonen.
 3. Klikk på . Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Hvis hodesettet ikke er oppført, må du trykke på og deretter trykke på Skann for å oppdatere listen.
 5. Når du ser navnet på hodesettet i avsnittet Tilgjengelige enheter, trykker du på navnet. HTC One SV parer med hodesettet, og tilkoblingsstatus for hodesettet vises under Sammenkoblede enheter.
  Merk: Hvis automatisk paring mislykkes, angir du passordet som følger med hodesettet.
Når Bluetooth-hodesettet eller er koblet til HTC One SV, vises ikonet for Bluetooth-tilkobling på statuslinjen.

Koble til et Bluetooth-hodesett på nytt

Vanligvis kan du enkelt koble til headsettet igjen ved slå på Bluetooth på HTC One SV og deretter slå på headsettet.

Du må kanskje koble til manuelt hvis hodesettet har vært brukt sammen med en annen Bluetooth-enhet.

Viktig: Sørg for at hodesettet er synlig. Se hodesettets håndbok hvis du vil ha mer informasjon.
 1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Hvis Bluetooth er av, trykk på Bluetooth-flisen for å slå på funksjonen.
 3. Klikk på . Bluetooth-skjermen åpnes.
 4. Trykk på hodesettets navn under Sammenkoblede enheter.
 5. Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, prøver du 0000 eller 1234 eller slår opp i dokumentasjonen til hodesettet for å finne passordet.

Hvis du fortsatt ikke kan koble til hodesettet, følger du instruksjonene under , og følger trinnene under Koble til et Bluetooth-hodesett.

0 personer fant dette nyttig