Innstillinger og tjenester
Datatilkobling
Innstillinger og tjenester

Datatilkobling

Når du slår på HTC One SV for første gang, vil den automatisk settes opp for bruk av mobiloperatørens datatilkobling (hvis micro-SIM-kortet er satt inn).
Viktig: HTC One SV er tilgjengelig i enten en 3G- eller LTE-versjon, avhengig av hva som støttes av telefonen du kjøpte, og av mobiloperatøren din. Du trenger LTE-abonnement for å bruke operatørens 4G/LTE-nettverk for tale og datatjenester. Hør med operatøren hvis du vil ha detaljer.

Slå datatilkoblingen av eller på

Å slå av dataforbindelsen forlenger batterilevetid og sparer dataoverføringskostnader.
  1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
  2. Trykk på Mobildata-flise for å slå datatilkoblingen på og av.
Viktig: Hvis du ikke har datatilkoblingen slått på og du heller ikke er koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil du ikke motta automatiske oppdateringer av e-post, sosiale nettverkskontoer og annen synkronisert informasjon.

Legge til et nytt aksesspunkt

Du kan legge til et nytt tilgangspunktsnavn (APN) under roaming, eller hvis du har problemer med å etablere en datatilkobling. APN kobler HTC One SV til datanettverk for tjenester som mobil nettsurfing.
Viktig: Før du legger til en annen datatilkobling, må du ha navnet på aksesspunktet og innstillingene (medregnet brukernavn og passord hvis påkrevd).
  1. Sveip med to fingre fra statuslinjen for å åpne Hurtiginnstillinger.
  2. Hvis Mobildata er av, klikker du på Mobildata-flisen for å slå den på.
  3. Klikk på . Skjermbildet Innstillinger for mobilt nettverk åpnes.
  4. Klikk på Navn på aksesspunkt.
  5. APNs-skjermen, trykk på > Nytt APN.
  6. Angi APN-innstillingene.
  7. Trykk på > Lagre.
  8. Velg den nye APN-navn på APN-er-skjermen.
Beslektede emner
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER
topic_tag-connections_internet-data