Importer dokumenter fra datamaskinen til telefonen automatisk

Importer dokumenter fra datamaskinen til telefonen automatisk

Vil du ha dokumenter med deg på telefonen? Angi at HTC Sync Manager skal importere dokumenter automatisk fra en mappe på datamaskinen til telefonen.
  1. Koble telefonen til datamaskinen.
  2. Hvis HTC-telefonen har både telefonlagring og et lagringskort, klikker du på Startside > SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER og velger hvilken lagringsplass du vil importere dokumenter til.
  3. Klikk på Filer > SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER.
  4. Velg alternativet Synkroniser dokumenter fra følgende plasseringer på denne datamaskinen.
  5. Klikk på Legg til, og velg deretter mappen som inneholder dokumentene du vil importere til telefonen. Du kan legge til flere mapper.
  6. Klikk på hvis dette er første gang du importerer. Hvis du vil la HTC Sync Manager automatisk importere filer og synkronisere data neste gang, klikker du på Startside > SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER, og velger Synkroniser automatisk når telefonen kobles til.
0 personer fant dette nyttig