Batchimport av all musikk, fotografier og videoer fra telefonen

Batchimport av all musikk, fotografier og videoer fra telefonen

Du kan angi at HTC Sync Manager automatisk skal batchimportere alle mediefiler fra telefonen til datamaskinen. Hvis du allerede har foretatt en batchimport tidligere, vil HTC Sync Manager se etter nye medier og importere nye.
  1. Koble telefonen til datamaskinen.
  2. Hvis HTC-telefonen har både telefonlagring og et lagringskort, klikker du på Startside > SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER og velger hvilken lagringsplass du vil importere fra.
  3. Hvis du vil importere alle musikk, klikker du på Musikk > INNSTILLINGER og velger Kopier all musikk fra telefonen.
  4. Hvis du vil importere alle fotografier og videoer, klikker du på Galleri > INNSTILLINGER og velger Importer bilder og videoer automatisk fra telefonen.
    Tips: Velg Slett bilder og videoer fra telefonen etter import hvis du ønsker å fjerne bildene og videoene fra telefonen etter overføringen.
  5. Klikk på hvis dette er første gang du batchimporterer. Hvis du vil la HTC Sync Manager automatisk importere filer og synkronisere data neste gang, klikker du på Startside > SYNKRONISERINGSINNSTILLINGER, og velger Synkroniser automatisk når telefonen kobles til.
0 personer fant dette nyttig