APPER OG FUNKSJONER
Ta notater
APPER OG FUNKSJONER

Ta notater

Bruk Notater til å skrive ned ideer, spørsmål og alt mulig annet. Skriv ned tekst, spill inn lyd, legg ved bilder og dokumenter og om du vil kan du lenke notatene til en møtehendelse i Kalender.

Første gang du åpner Notater-appen kan du ta en rask omvising og sette opp din Evernote-konto. Hvis du velger å hoppe over dette, kan du logge deg på Evernote senere i innstillingene for Kontoer og synkronisering.

Merk: Evernote er en tredjeparts app som ikke tilbys av eller er knyttet til HTC Corporation.

Opprette en notisbok

 1. Åpne Notater-appen.
 2. På hovedsiden for Notater, klikker du på for å åpne en valgmeny. Klikk deretter på Ny notisbok.
 3. Skriv inn en notisboktittel.
 4. Trykk på Lokal notisbok for å lagre notisboken på HTC One SV eller trykk på Synkronisert notisbok for å synkronisere notatene med Evernote-kontoen.
 5. Klikk på Opprett.
Hvis du vil åpne eller bytte til en annen notisbok, klikker du ganske enkelt på igjen og klikker på et notisboknavn.

Skrive et notat

 1. Klikk på med en notatbok åpen.
 2. Skriv inn en notattittel.
 3. Skriv notatinnholdet:
  • Klikk på notatet og begynn å skrive inn teksten.
  • Trykk på for å starte lydopptak. Bank på for å stoppe innspillingen.
  • Klikk på > Legg ved og velg en filtype.
  • Klikk på for å opprette en tegning og sette den inn i notatet.
  • Klikk på for å ta et bilde og sette det inn i notatet.
  • For å lenke et notat til en hendelse, klikk på > Kalender.
  Tips: For å endre størrelse på fotoet, bildet eller tegningen som du har lagt med notatet ditt, trykk og hold elementet, og trykk deretter på Skaler.
 4. Klikk på > Lagre.

Lage en tegning

Du kan lage en tegning, skisse eller illustrasjon og legge den med i notatet ditt.
 1. Klikk på med et notat åpent.
 2. Velg en farge å bruke.
 3. Dra på det tomme området med fingertuppen din.
 4. Dersom du må slette en del av tegningen, klikk på og flytt deretter fingeren til venstre og høyre på området som du vil slette. Du kan også klikke på > Angre for å slette siste strøk.
 5. Når du skal sette inn tegningen i notatet, klikker du på > Lagre.

Kopiere og lime inn et bilde

I apper som Internett kan du velge og kopiere et bilde og lime det inn i Notater-appen.
 1. Mens du blar på en webside, trykker du på og holder et bilde.
 2. Fra menyen klikker du på Kopier bilde. Det merkede bildet kopieres deretter til utklippstavlen.
 3. Mens du lager eller redigerer et notat, trykker og holder du der du vil lime inn bildet.
 4. Trykk på Lim inn.

Spille av en lydinnspilling i Notater

Etter innspilling av et møte kan du lytte på lydklippet for å gå gjennom nøkkelpunkter. Hvis du tok notater mens du spilte inn lyd, blir "‍tidsmerker"‍ (små fargelagte noder på lydfeltet) lagt til for å feste notatene i lydinnspillingens tidsramme.
 1. Åpne et notat hvor du har spilt inn et stemmeklipp.
 2. Klikk på for å spille av lydopptaket.
 3. Klikk på eller for å gå til neste eller forrige tidsmerke. Når du beveger deg fra ett tidsmerke til et annet, vil du se en notatminiatyr for å få en rask forhåndsvisning av det du noterte under innspillingen.
Tips: Du kan også klikke på et bestemt element i notatet for å hoppe til dette tidsmerket og høre lyden du har spilt inn på det tidspunktet.

Synkronisere notater

Du kan velge om du vil synkronisere notatene dine automatisk eller manuelt mellom HTC One SV og din Evernote-konto på Internett.
Merk: Du må logge deg på din Evernote-konto fra HTC One SV for å begynne å synkronisere notater.
 1. Åpne Notater-appen.
 2. Hvis du vil synkronisere notater manuelt, klikker du på på skjermbildet Alle notater og klikker på Synkroniser.
 3. Hvis du vil sette Notater til automatisk oppdatering, trykker du på på skjermbildet Alle notater og klikker på Innstillinger > Kontoer og synkronisering.
 4. Klikk på din Evernote-konto og tilpass synkroniseringsinnstillingene.
 
personer fant dette nyttig
Velg et problem fra rullegardinlisten:
537
no
29
*Skriv inn kommentaren her ...
htc-one-sv
Tusen takk!
BESLEKTEDE ARTIKLER