Bruke Klokke

Bruke Klokke

Hent mer fra Klokke enn bare vanlig dato og klokkeslettet. Bruk HTC One SV som en verdensklokke for å se hva datoen og klokken er i andre byer i verden. Du kan også stille inn alarmer eller spore tiden med stoppeklokken eller tidsuret.

Stille inn dato og klokkeslett manuelt

  1. Åpne Klokke-appen.
  2. I kategorien Global klokke klikker du på > Lokale tidsinnstillinger.
  3. Fjern merkene for Auto. dato og klokkeslett og Automatisk tidssone og still deretter inn riktig tidssone, dato og klokkeslett.
Tips: For å vise militærtid, velg alternativet Bruk 24-timers format option.

Angi en alarm

Du kan sette opp én eller flere alarmer.
  1. Åpne Klokke-appen.
  2. I kategorien Alarmer merker du av i avmerkingsboksen for en alarm og klikker på den alarmen.
  3. Under Angi alarm, bruk rullehjulene for å stille inn alarmtiden.
  4. Hvis du ønsker alarmen for flere dager, klikk på Gjenta.
  5. Trykk på Ferdig.
Tips:
  • Når du skal slå av en alarm, klikker du i avmerkingsboksen for den alarmen.
  • Hvis du vil angi mer enn tre alarmer, klikker du på .
0 personer fant dette nyttig