Få veibeskrivelser

Få veibeskrivelser

Få detaljerte veibeskrivelser til destinasjonen. Google Maps gir reiseanvisninger for bil, offentlig transport, sykkel eller til fots.
  1. Åpne Kart-appen.
  2. Trykk på .
  3. Velg hvordan du vil komme deg til destinasjonen.
  4. Bruk din gjeldende plassering som utgangspunkt, eller klikk på Min plassering for å angi startpunktet eller velge en plassering fra søkehistorikken.
  5. Klikk på Velg destinasjon og angi eller velg destinasjonen.
    Merk: Hvis du tar offentlig transport, klikker du på for å angi dato og klokkeslett eller klikker på Alternativer for å angi rutepreferanser.
  6. Klikk på et rute- eller transportalternativ for å vise anvisningene på kartet. Du vil også se reisens varighet på infoarket nederst på skjermen.
  7. Klikk på infoarket for å vise anvisninger i en liste.

Når du er ferdig med å vise eller følge anvisningene, trykker du på for å tilbakestille kartet. Destinasjonen blir automatisk lagret i Google Maps-loggen.

0 personer fant dette nyttig